INFO OVER CORONA-MAATREGELEN (Update 03/08)Vanwege de aanhoudende Corona-crisis is onze organisatie verplicht maatregelen, vastgelegd door het nationale overlegcomité, door te voeren zodoende ons evenement veilig te laten verlopen.

De Organisatie van ‘Koekelare ‘Leeft’ moet de verplichtingen, richtlijnen en aanbevelingen van de overheden naleven en deze zijn verplicht op te volgen door de bezoekers. Elke weigering om hieraan te voldoen zal resulteren in het ontzeggen van toegang tot het festival. Dit impliceert geen enkele vorm van compensatie of terugbetaling van het ticket.
De maatregelen kunnen in de aanloop naar of tijdens het festival op elk moment wijzigen, afhankelijk van wat er in een later stadium door het overlegcomité of de lokale overheid wordt beslist.
Dergelijke wijzigingen en de eventuele gevolgen van gewijzigde verplichtingen, richtlijnen en aanbevelingen van de overheid waar wij geen controle over hebben, geven geen recht op annulatie, vergoeding, compensatie of terugbetaling.

Onderstaande opsomming is informatief, niet limitatief en gebaseerd op de informatie die op dit moment bij Koekelare Leeft bekend is. Het overlegcomité zal in de loop van de volgende weken de exacte en / of bijkomende modaliteiten bepalen.

Toegang tot het festival krijg je dus enkel als je, naast het voorleggen van een geldig toegangsbewijs, beschikt over een Covid Safe Ticket of een European Digital Covid Certificate

Dit Covid Safe Ticket kan bekomen worden als je aan een van de volgende voorwaarden voldoet :

Dat je minstens twee weken volledig gevaccineerd bent
Dat je gedeeltelijk gevaccineerd bent en je in de laatste 48 uur een negatieve PCR test afgelegd hebt die in de Covid Safe App geregistreerd staat
Dat  je in de laatste 48 uur een negatieve PCR test afgelegd hebt die in de Covid Safe App geregistreerd staat
Dat je herstellende bent van Covid-19 in de laatste zes maand en dit in de Covid Safe App geregistreerd staat
Dat je een erkende antigeentest hebt laten afnemen in de laatste 24 uur die geregistreerd staat in de Covid Safe App. (Voor Koekelare kan je een snelle antigeentest laten afnemen bij Apotheek Bekaert, Engelstraat 62 te Ichtegem. Een lijst van alle andere  steden en gemeentes in de regio vind je op  https://www.eerstelijnszone.be/snelle-antigeentesten-elz-houtland-en-polder)
Er is géén testmogelijkheid op het festival!

Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van elke festivalbezoeker om ervoor te zorgen dat men de vereiste documenten en certificaten ten alle tijden bij zich heeft en kan tonen aan de festivalorganisatie of de ordediensten, kennis heeft van de geldende regels op het festival en deze naleeft.
Kosten voor het bekomen van certificaten en / of testen zijn integraal ten laste van de festivalganger en kunnen nooit geheel of gedeeltelijk op de organisatie verhaald worden

Het niet kunnen of willen voorleggen van een geldig officieel erkend (digitaal) certificaat, zoals hierboven bepaald, geeft geen recht tot annulatie, vergoeding, compensatie of terugbetaling, ongeacht men in het bezit is van een geldig toegangsticket.
Door de strenge controles en regelgevingen zijn wij dit jaar ook genoodzaakt het principe IN = IN, OUT = OUT te hanteren. Gelieve hier dan ook rekening mee te willen houden.

Deze maatregelen zijn een opsomming van de momenteel op tafel liggende wetgevingen. Deze kunnen op ieder moment aangepast worden als de overheid het zo beslist.